Đại học và tổ chức giáo dục Turkmenistan

25 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169

Điện thoại: (+993-12) 39-85-53

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Mitropoliei, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Turkmenistan? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\