Đại học và tổ chức giáo dục Ukraina

879 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Kanatna vulitsia, 99

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Shevchenka prospekt, 1/4

Điện thoại: +380487058333

Website: http://opu.ua

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Vasilia Stusa vulitsia, 2д

Ukraina, Kirovohrad (tỉnh), Mariupol, village

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kiev, L'va Tolstogo vulitsia, 11

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Sverdlovsk

Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych, Lesi Ukrayinki vulitsia, 46

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, Artema vulitsia, 131а

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Slovats'kogo vulitsia, 2

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Kniazia Ostroz'kogo vulitsia, 39

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Ukraina? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\