Đại học và tổ chức giáo dục Ukraina

879 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Gromnits'kogo vulitsia, 1а

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Petrikivs'ka vulitsia, 11а

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Mikulinets'ka vulitsia, 46

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Tekstil'na vulitsia, 28

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Mikhaila Kotsiubins'kogo vulitsia, 21

Ukraina, Kherson (tỉnh), Nova Kakhovka

Ukraina, Kiev (tỉnh), Brovary, Blagodatna vulitsia, 80

Ukraina, Kiev, Khoriva vulitsia, 1г

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Iaroslava Mudrogo vulitsia, 56

Ukraina, Mykolaiv (tỉnh), Mykolaiv

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Korolia Danila vulitsia, 13

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Ukraina, Kiev, Akademika Glushkova prospekt, 4

Website: http://www.phys.univ.kiev.ua

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Dnipropetrovsk, Arzhanova vulitsia, 12

Website: http://www.dsfa.dp.ua/

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Ukraina? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\