Đại học và tổ chức giáo dục Ukraina

879 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Dnipropetrovsk

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Dnipropetrovsk

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Kosmichna vulitsia, 23а

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, Kuibisheva vulitsia, 31а

Ukraina, Vinnytsia (tỉnh), Vinnytsia, Kiyivs'ka vulitsia, 14

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol, Shevchenka bul'var, 80

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Website: http://www.donntu.edu.ua

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Uspens'ka vulitsia, 91

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Get'mans'ka vulitsia, 108

Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia, Sobornii prospekt, 226

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Evgena Konoval'tsia vulitsia, 102

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Ukraina? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\