Trường đại học Донецкая Юридическая Академия tại Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, Kuibisheva vulitsia, 31а

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, Kuibisheva vulitsia, 31а, GPS: 47.9757,37.7938

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Донецкая Юридическая Академия tại địa chỉ: Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, Kuibisheva vulitsia, 31а / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Донецкая Юридическая Академия hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Website: http://www.donntu.edu.ua

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk, Artema vulitsia, 44

Điện thoại: +38-062-334-09-28;+38-062-337-27-41

Website: http://prokofiev.academy/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Website: http://donntu.org/

Ukraina, Куйбишева вулиця, 31а

Điện thoại: +38 062 2068653

Website: http://ipo.dn.ua