Trường đại học ДонНАСА tại Ukraina, Donetsk (tỉnh), Makiivka, Derzhavina vulitsia, 2

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Makiivka, Derzhavina vulitsia, 2, GPS: 48.0206,37.902

Điện thoại: +380954353066

Website: http://www.donnasa.ru

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ДонНАСА tại địa chỉ: Ukraina, Donetsk (tỉnh), Makiivka, Derzhavina vulitsia, 2 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ДонНАСА hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Donetsk

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Makiivka, Kirova vulitsia, 98

Điện thoại: +380 (623) 28-54-31

Website: http://www.megi.com.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Makiivka, Derzhavina vulitsia, 2

Website: http://new.donnasa.ru