Trường đại học ENO Thiès (provisoire) tại Sénégal, Thies

Sénégal, Thies, GPS: 14.7798,-16.9542

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ENO Thiès (provisoire) tại địa chỉ: Sénégal, Thies / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ENO Thiès (provisoire) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Thies

Sénégal

Điện thoại: +221 33 951 13 84

Website: http://www.ept.sn/

Sénégal, Thies

Điện thoại: 339513035

Website: http://www.cemmalicksy.com

Sénégal, Thies