Trường đại học Facultad de Humanidades tại Cuba, Sancti Spiritus, Sancti Spíritus

Cuba, Sancti Spiritus, Sancti Spíritus, GPS: 21.9281,-79.43

Điện thoại: +53 41 323270

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Facultad de Humanidades tại địa chỉ: Cuba, Sancti Spiritus, Sancti Spíritus / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Facultad de Humanidades hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Villa Clara, Santa Clara

Cuba, Ciego de Avila, Ciego de Ávila

Cuba, Ciego de Avila, Ciego de Ávila

Cuba, Sancti Spiritus, Sancti Spíritus

Cuba, Sancti Spiritus, Sancti Spíritus, Comandante Fajardo (Sobral), 4

Điện thoại: +53 41 326-012

Website: http://www.uniss.edu.cu