Trường đại học Faculty of Business & Economics tại Síp, Famagusta

Síp, Famagusta, GPS: 35.1413,33.9102

Điện thoại: +90 392 630 1281

Website: http://fbe.emu.edu.tr/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Faculty of Business & Economics tại địa chỉ: Síp, Famagusta / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Faculty of Business & Economics hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 11 11

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1343

Website: http://business.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1269

Website: http://tourism.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1291

Website: http://economics.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta