Trường đại học Faculty of information technology tại Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4

Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4, GPS: 41.3161,19.8214

Điện thoại: +355 42278159

Website: http://www.fti.edu.al

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Faculty of information technology tại địa chỉ: Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Faculty of information technology hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 227 81 59

Website: http://www.upt.al

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 222 37 26

Website: http://www.fie.upt.al/

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 222 37 07

Website: http://www.fim.edu.al/

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 42278159

Website: http://www.fti.edu.al

Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 222 37 07

Website: http://www.fim.edu.al/