Trường đại học Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) tại Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4

Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4, GPS: 41.3168,19.8215

Điện thoại: +355 4 222 37 07

Website: http://www.fim.edu.al/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) tại địa chỉ: Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 222 37 26

Website: http://www.fie.upt.al/

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 222 37 07

Website: http://www.fim.edu.al/

Albania, Central Albania, Tirana, Sheshi Nene Tereza, 4

Điện thoại: +355 42278159

Website: http://www.fti.edu.al

Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4

Điện thoại: +355 42278159

Website: http://www.fti.edu.al

Albania, Sheshi Nënë Tereza, 4

Điện thoại: +355 4 222 37 26

Website: http://www.fie.upt.al/