Trường đại học Finance Institute / Institute of National Economy tại Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112

Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112, GPS: 37.919,58.3968

Điện thoại: (+993-12) 49-61-99, 49-64-47 (Finance Institute), (+993-12) 49-63-05 (Economics Institute)

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Finance Institute / Institute of National Economy tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Finance Institute / Institute of National Economy hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13

Điện thoại: +993-12-49-35-86, 49-44-21, 41-06-42, 41-06-43

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Galkynys (1995) kocesi, 25

Điện thoại: (+993-12) 226-963, 227-263

Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169

Điện thoại: (+993-12) 39-85-53

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Mitropoliei, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705