Trường đại học B. Verkin Institute for Low-Temperature Physics and Engineering tại Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, GPS: 50.0389,36.2192

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học B. Verkin Institute for Low-Temperature Physics and Engineering tại địa chỉ: Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học B. Verkin Institute for Low-Temperature Physics and Engineering hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Mala Danylіvka

Điện thoại: +380 0572 37-76-30

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Kosmichna vulitsia, 23а

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Klochkivs'ka vulitsia, 333