Trường đại học ФОН Универзитет tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, GPS: 41.9925,21.4746

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ФОН Универзитет tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ФОН Универзитет hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, 16 Makedonska Brigada, 3

Điện thoại: +389(2)6154666

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje