Trường đại học Fróðskaparsetur Føroya tại Quần đảo Faroe, Streymoy region, Tórshavn, Noatun, 3

Quần đảo Faroe, Streymoy region, Tórshavn, Noatun, 3, GPS: 62.0056,-6.7797

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Fróðskaparsetur Føroya tại địa chỉ: Quần đảo Faroe, Streymoy region, Tórshavn, Noatun, 3 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Fróðskaparsetur Føroya hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Quần đảo Faroe, Streymoy region, Tórshavn, Noatun, 7

Hỗ trợ xe lăn: Yes