Trường đại học 개성사범대학 tại Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Ryongsan-dong, village

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Ryongsan-dong, village, GPS: 37.9724,126.55

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học 개성사범대학 tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Ryongsan-dong, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học 개성사범대학 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Incheon, Ganghwa

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, 만월동, village

Hàn Quốc, Incheon, Yangdo-myeon

Hàn Quốc, Gyeonggi, Wolgot-myeon

Điện thoại: 031-999-4735

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Samseong-ri, village