Trường đại học Gambia Technical Training Institute (GTTI) tại Gambia, Banjul City Council, Banjul

Gambia, Banjul City Council, Banjul, GPS: 13.4464,-16.5765

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Gambia Technical Training Institute (GTTI) tại địa chỉ: Gambia, Banjul City Council, Banjul / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Gambia Technical Training Institute (GTTI) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Bignona

Sénégal, Sing Sing, village

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Điện thoại: +220 4462928

Website: http://www.itc.gm/