Trường đại học Glasbena šola tại Slovenia, Domžale, Ljubljanska cesta, 61

Slovenia, Domžale, Ljubljanska cesta, 61, GPS: 46.1375,14.5902

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Glasbena šola tại địa chỉ: Slovenia, Domžale, Ljubljanska cesta, 61 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Glasbena šola hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Ljubljana, Molenmakershoek, 17

Slovenia, Ljubljana, Kardeljeva ploscad, 16

Slovenia, Pšata, village

Slovenia, Ljubljana, Kardeljeva ploscad, 17

Điện thoại: +386 1 589 2400

Website: http://www.ef.uni-lj.si

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Blair Street, 16

Điện thoại: +386 1589 22 00

Website: https://www.pef.uni-lj.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes