Trường đại học International University of Oil and Gas tại Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8, GPS: 37.8765,58.3896

Điện thoại: +993-12 391-305, 391-318

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học International University of Oil and Gas tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học International University of Oil and Gas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13

Điện thoại: +993-12-49-35-86, 49-44-21, 41-06-42, 41-06-43

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73

Điện thoại: (+993-12) 48-62-71, -76, 48-62-31, 48-62-33, 48-62-29

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat