Trường đại học Higher College of Technology tại Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South, GPS: 23.5792,58.4311

Website: http://hct.edu.om

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Higher College of Technology tại địa chỉ: Oman, Muscat, Al Khuwair South / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Higher College of Technology hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Oman, Muscat, Seeb

Oman, Muscat, Airport Heights, village

Oman, Muscat, Airport Heights, village

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: http://hct.edu.om

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-20:00

Oman, Muscat, Seeb