Trường đại học http://www.umed.edu.al/ tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3423,19.8328

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học http://www.umed.edu.al/ tại địa chỉ: Albania, Tirana / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học http://www.umed.edu.al/ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.umed.edu.al/

Hỗ trợ xe lăn: No