Trường đại học Institut des Sciences de la Terre tại Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, GPS: 14.6886,-17.4603

Điện thoại: +221 33 825 25 30

Website: http://fst.ucad.sn/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Institut des Sciences de la Terre tại địa chỉ: Sénégal, Dakar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Institut des Sciences de la Terre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338250530

Website: https://www.ucad.sn/