Trường đại học Institut des Sciences et Sciences Appliquées du Pôle Universitaire tại Algérie, Bouira

Algérie, Bouira, GPS: 36.3753,3.8753

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Institut des Sciences et Sciences Appliquées du Pôle Universitaire tại địa chỉ: Algérie, Bouira / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Institut des Sciences et Sciences Appliquées du Pôle Universitaire hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận