Trường đại học Institute of Foreign Languages DSPU tại Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych, Lesia Kurbasa vulitsia, 2

Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych, Lesia Kurbasa vulitsia, 2, GPS: 49.3587,23.4909

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Institute of Foreign Languages DSPU tại địa chỉ: Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych, Lesia Kurbasa vulitsia, 2 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Institute of Foreign Languages DSPU hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych, Lesi Ukrayinki vulitsia, 46

Ukraina, Lviv (tỉnh), Drohobych, Lesia Kurbasa vulitsia, 2