Trường đại học Інститут протезування tại Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Mala Danylіvka

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Mala Danylіvka, GPS: 50.0497,36.1833

Điện thoại: +380 0572 37-76-30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Інститут протезування tại địa chỉ: Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Mala Danylіvka / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Інститут протезування hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Mala Danylіvka, Liudviga Svobodi prospekt, 51

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Klochkivs'ka vulitsia, 333

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Điện thoại: +380 (5763) 57-473

Website: http://zoovet.kh.ua