Trường đại học Institut technologique d'entretien électromécanique tại Algérie, Algiers, Oued Smar

Algérie, Algiers, Oued Smar, GPS: 36.7072,3.1656

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Institut technologique d'entretien électromécanique tại địa chỉ: Algérie, Algiers, Oued Smar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Institut technologique d'entretien électromécanique hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Algiers, Oued Smar

Điện thoại: +213 21 24 79 50

Website: http://www.usthb.dz/

Algérie, Algiers, Oued Smar

Algérie, Algiers, Mohammadia

Algérie, Algiers, Oued Smar

Điện thoại: +213 21 51 60 77

Website: http://www.esi.dz/