Trường đại học Institute of Agriculture and Animal Science - Lamjung Krishi Campus -Tribhuvan University tại Nepal, Western Development Region, Sundar Bazar, village

Nepal, Western Development Region, Sundar Bazar, village, GPS: 28.1258,84.415

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Institute of Agriculture and Animal Science - Lamjung Krishi Campus -Tribhuvan University tại địa chỉ: Nepal, Western Development Region, Sundar Bazar, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Institute of Agriculture and Animal Science - Lamjung Krishi Campus -Tribhuvan University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: http://pu.edu.np/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Central Development Region, Rampur, village

Nepal, Central Development Region, Mangalpur, village

Nepal, Central Development Region, Rampur, village

Website: http://www.iaas.edu.np/

Nepal, Central Development Region, Rampur, village