Trường đại học Instituto de Ciencia Animal tại Cuba, Mayabeque, Comunidad ICA, village

Cuba, Mayabeque, Comunidad ICA, village, GPS: 22.9053,-82.0196

Điện thoại: +5347599180

Website: http://www.ciencia-animal.org

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Instituto de Ciencia Animal tại địa chỉ: Cuba, Mayabeque, Comunidad ICA, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Instituto de Ciencia Animal hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Mayabeque, San José de las Lajas

Cuba, Mayabeque, San José de las Lajas

Cuba, Mayabeque, Güines

Cuba, Matanzas, Mercedita, village

Cuba, Mayabeque, Liberación, village