Trường đại học Instituto Superior de Arte tại Cuba, Havana, La Habana, Estacion La Obra, 1110

Cuba, Havana, La Habana, Estacion La Obra, 1110, GPS: 23.0898,-82.4405

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Instituto Superior de Arte tại địa chỉ: Cuba, Havana, La Habana, Estacion La Obra, 1110 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Instituto Superior de Arte hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110