Trường đại học Instituto superior de Artes : Arte Plastica tại Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110

Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110, GPS: 23.0905,-82.4476

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Instituto superior de Artes : Arte Plastica tại địa chỉ: Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Instituto superior de Artes : Arte Plastica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Havana, La Habana, Estacion La Obra, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana