Trường đại học Islington College-Brit House tại Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu, GPS: 27.7086,85.3254

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Islington College-Brit House tại địa chỉ: Nepal, Central Development Region, Kathmandu / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Islington College-Brit House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Website: http://www.tuexam.edu.np

Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Website: http://www.tuexam.edu.np

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Website: http://www.ryi.org/