Trường đại học ISM tại Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, GPS: 14.6944,-17.4599

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ISM tại địa chỉ: Sénégal, Dakar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ISM hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338250530

Website: https://www.ucad.sn/

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338243100;+221 338243180

Website: http://uahb.sn/