Trường đại học Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького tại Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Evgena Konoval'tsia vulitsia, 35

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Evgena Konoval'tsia vulitsia, 35, GPS: 48.915,24.7105

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького tại địa chỉ: Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Evgena Konoval'tsia vulitsia, 35 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Mikhaila Grushevs'kogo vulitsia, 5

Website: http://www.ippo.if.ua/

Hỗ trợ xe lăn: No

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Mikhaila Grushevs'kogo vulitsia, 7

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Galits'ka vulitsia, 2

Điện thoại: +38(0342) 78-41-94

Website: http://www.ifnmu.edu.ua/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Shevchenka vulitsia, 14

Hỗ trợ xe lăn: No