Trường đại học Кампус 2 tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, GPS: 41.7464,22.1834

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Кампус 2 tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Кампус 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Radovish

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Krste Misirkov, 10-А

Điện thoại: +389 032 550 000

Website: http://www.ugd.edu.mk/