Trường đại học Classic Private University tại Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia, Zhukovs'kogo vulitsia, 70-б

Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia, Zhukovs'kogo vulitsia, 70-б, GPS: 47.8237,35.1778

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Classic Private University tại địa chỉ: Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia, Zhukovs'kogo vulitsia, 70-б / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Classic Private University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Dnipropetrovsk

Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia, Sobornii prospekt, 226

Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia

Ukraina, Zaporizhia (tỉnh), Zaporizhia

Website: http://www.zsmu.edu.ua