KPLC Training School

College Academic Building
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

Mi
Mike S
76 month ago
Stupid lecturer in the communication skills Department
  • Nairobi, Kenya, GPS: -1.2582673,36.8563