Trường đại học International University of Gas and Oil tại Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8, GPS: 37.8764,58.3894

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học International University of Gas and Oil tại địa chỉ: Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học International University of Gas and Oil hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13

Điện thoại: +993-12-49-35-86, 49-44-21, 41-06-42, 41-06-43

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73

Điện thoại: (+993-12) 48-62-71, -76, 48-62-31, 48-62-33, 48-62-29

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8

Điện thoại: +993-12 391-305, 391-318

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat