Trường đại học Monte Ávila tại Venezuela, Miranda, Petare

Venezuela, Miranda, Petare, GPS: 10.5019,-66.8165

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Monte Ávila tại địa chỉ: Venezuela, Miranda, Petare / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Monte Ávila hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Venezuela, Distrito Capital, Caracas

Venezuela, Miranda, Petare

Venezuela, Distrito Capital, Caracas

Venezuela, Distrito Capital, Caracas

Venezuela, Miranda, Petare

Điện thoại: +58-212-2403200

Website: http://www.unimet.edu.ve/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:00-21:00; Sa-Su 07:00-17:00; Aug 1-Sep 15 off; Dec 15-Jan 4 off; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off