Trường đại học Національний університет «Чернігівський колегіум» tại Ukraina, Гетьмана Полуботка вулиця, 53

Ukraina, Гетьмана Полуботка вулиця, 53, GPS: 51.5,31.316

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Національний університет «Чернігівський колегіум» tại địa chỉ: Ukraina, Гетьмана Полуботка вулиця, 53 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Національний університет «Чернігівський колегіум» hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv

Điện thoại: +38 (0462) 671-099

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv

Điện thoại: +38 (0462) 676-822

Website: http://dps-academy.org/

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv

Điện thoại: +38 (0462) 676-822

Website: http://dps-academy.org/

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Chernihiv, Get'mana Polubotka vulitsia, 53