Trường đại học Nangarhar University tại Afghanistan, Nangarhar, Daroonta, village

Afghanistan, Nangarhar, Daroonta, village, GPS: 34.4717,70.3688

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Nangarhar University tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Daroonta, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Nangarhar University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Qasar Siraj-ul-Aimarat, village

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft