Trường đại học Навчальний корпус №3 СумДУ tại Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Akademichna vulitsia, 9

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Akademichna vulitsia, 9, GPS: 50.9043,34.7953

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Навчальний корпус №3 СумДУ tại địa chỉ: Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Akademichna vulitsia, 9 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Навчальний корпус №3 СумДУ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận