Trường đại học Педагогічний інститут ПНУ tại Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Get'mana Mazepi vulitsia, 10

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Get'mana Mazepi vulitsia, 10, GPS: 48.9212,24.7062

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Педагогічний інститут ПНУ tại địa chỉ: Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Get'mana Mazepi vulitsia, 10 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Педагогічний інститут ПНУ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Get'mana Mazepi vulitsia, 34

Hỗ trợ xe lăn: No

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Get'mana Mazepi vulitsia, 25

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Galits'ka vulitsia, 2

Điện thoại: +38(0342) 78-41-94

Website: http://www.ifnmu.edu.ua/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Ivano-Frankivsk, Shevchenka vulitsia, 14

Hỗ trợ xe lăn: No