Trường đại học ПГТУ tại Ukraina, Kirovohrad (tỉnh), Mariupol, village

Ukraina, Kirovohrad (tỉnh), Mariupol, village, GPS: 47.0942,37.5404

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ПГТУ tại địa chỉ: Ukraina, Kirovohrad (tỉnh), Mariupol, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ПГТУ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Mariupol