Trường đại học Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН tại Ukraina, Poltava (tỉnh), Poltava

Ukraina, Poltava (tỉnh), Poltava, GPS: 49.6125,34.5494

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН tại địa chỉ: Ukraina, Poltava (tỉnh), Poltava / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Poltava (tỉnh), Poltava

Website: http://www.pusku.edu.ua

Ukraina, Poltava (tỉnh), Poltava

Điện thoại: +38 0532 500 273

Website: http://www.pdaa.edu.ua

Ukraina, Poltava (tỉnh), Poltava

Website: http://www.umsa.edu.ua