Trường đại học Радіокорпус tại Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, GPS: 50.0425,36.2905

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Радіокорпус tại địa chỉ: Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Радіокорпус hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv, Chkalova vulitsia, 17

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv

Ukraina, Kharkiv (tỉnh), Kharkiv