Trường đại học gần bên Kazan

Tìm thấy 93
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 772 điểm Giáo dục ở Kazan. Bao gồm
  • 384 Kindergarten
  • 244 School
  • 93 University
  • 51 College

Trường đại học ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Kazan

Search this area
Maps are
always at hand
Download apps and start expanding your horizons
Open Maps.me app
Use web version