Trường đại học RTU Faculty of Architecture and Urban Planning tại Latvia, Vidzeme, Riga, Kipsalas iela, 6

Latvia, Vidzeme, Riga, Kipsalas iela, 6, GPS: 56.9532,24.0821

Điện thoại: +37167089212

Website: http://www.apf.rtu.lv

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học RTU Faculty of Architecture and Urban Planning tại địa chỉ: Latvia, Vidzeme, Riga, Kipsalas iela, 6 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học RTU Faculty of Architecture and Urban Planning hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Latvia, Vidzeme, Riga

Điện thoại: +37167089112

Website: http://www.bf.rtu.lv

Latvia, Vidzeme, Riga, Azenes iela, 12

Latvia, Vidzeme, Riga

Điện thoại: +37167089249

Website: http://www.mlkf.rtu.lv

Latvia, Vidzeme, Riga, Azenes iela, 12 k-1

Latvia, Vidzeme, Riga