Trường đại học Shota Meskhia University tại Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi, GPS: 42.5214,41.8373

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Shota Meskhia University tại địa chỉ: Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Shota Meskhia University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Imereti, Kutaisi, abashiz'is k`uch`a (Abashidze St), 22

Điện thoại: +995322438282

Website: http://sao.ge

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:30-18:30

Gruzia, Imereti, Kutaisi, abashiz'is k`uch`a (Abashidze St), 22

Điện thoại: +995322438282

Website: http://sao.ge

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:30-18:30

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi

Gruzia, Imereti, Kutaisi

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi