Trường đại học Skolla Pedagogjike tại Albania, Elbasan

Albania, Elbasan, GPS: 41.1135,20.0884

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Skolla Pedagogjike tại địa chỉ: Albania, Elbasan / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Skolla Pedagogjike hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Elbasanit, 1

Điện thoại: +355 4 227 81 59

Website: http://dibmin-fgjm.org/

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://unt.edu.al/

Albania, Central Albania, Elbasan

Website: http://www.uniel.edu.al/

Albania, Tirana, Pionerskaia ulitsa, 1