Trường đại học Sukhumi Physical-Technical Institute - Agudzera tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Agudzera, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Agudzera, village, GPS: 42.9302,41.0989

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Sukhumi Physical-Technical Institute - Agudzera tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Agudzera, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Sukhumi Physical-Technical Institute - Agudzera hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, Universitetskaia ulitsa, 1

Website: http://www.agu.site

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Website: http://www.agu.site